Pastýřské nože, bačovské nože, pastevecké nože

Aktualizováno 26.1.2019 

 

Pastýřské nože, nebo-li pastevecké nože či bačovské nože

jsou spojené s pastýřskou kulturou (chov ovcí) na Slovensku, kde tato kultura zasahovala prakticky všechny hornaté regiony. Dá se říci, že se jedná o Slovenský národní nůž, vyráběný a používaný v období od konce 18. století až do počátku 20. století, ponejvíce v oblasti Hornej Nitry, Gemera a Turca. Zmínky o podobných nožích jsou i z polského území sousedícího se Slovenskem. Některé známé originály jsou až 400 let staré.

Jedná se o universální nůž používaný k běžným pracím při chovu ovcí, tedy k zařezávání, stahování a zpracování masa, ale také ostatním pracím kde byl potřeba nůž, včetně přípravy a konzumace stravy. Mohl být v případě potřeby použit i jako nejdostupnější zbraň.

Délka nožů se pohybovala od dvaceti do dvaceti šesti centimetrů.

Původní čepele nožů byly vyráběny ze starých i zlámaných nožů ze zlámaných kos. Byly kovány z dobrých i méně kvalitních materiálů u vesnických kovářů.

Rukojeti byly vyráběny ze dřeva ovocných dřevin - hrušeň, švestka, třešeň, ale také z ořechu. Jsou známy i držadla ze smrkových větviček. Mimo dřeva byly rukojeti vyráběny z paroží, plátků hovězí rohoviny, někdy i z kozího rohu, případně ze dřeva v kombinaci s mosazí. Většina rukojetí byla zdobena. Dá se říci, že pro tento druh nožů je typické vylévaným dekorem, který má i zpevňující funkci. Do rukojeti byl nejprve vyřezán do hloubky 2-3 mm požadovaný vzor. Vyřezané prohloubeniny pak byly zality olovem.

Zmíněná technika se pravděpodobně dostala na Slovensko spolu s pastevci přicházejícími v 16. Století z jihovýchodní Evropy.

Výrobou těchto nožů se zabývali hohelníci (pomocníci bači), případně i bača v zimním období, v době kdy měl volno mezi prací okolo ovcí.

Technika vylévání se na Slovensko dostala pravděpodobně s kolonizaci pastevců přicházejících z jihovýchodní Evropy v 16. století. Mimo Je známa také z Ukrajiny, Polska, Rumunska a Maďarska. Na Slovensku ji od pastevců převzalo domácí obyvatelstvo, které ji uplatňovalo na širší okruh předmětů, než na jaké se původně vyskytovala. Z holí a nožů přešla i na přeslice, biče a dudy.

Pavel Formánek - NOŽE-CZ

 

 

                                                                                                                                    Převzato z "Almanachu NOŽE 1994", redakce P.Formánek st.

Postup výrobý nože. 

Jednotlivé díly věnoval pan Milan Látka. 

Foto  Pavel Formánek sen.

Vykovaná a vybroušená čepel s trnem.

Rukojeť zhotovená ze dřeva před vyřezáním  ornamentu.

Rukojeť zhotovená ze dřeva po řvyřezání  ornamentu.

Vyřezaný ornament vylitý  cínem. 

Repliky nožů z různých slovenských lokalit vyrobené Milanem Látkou podle nalezených nožů.

Fotografie poskytl Milan Látka 

 

 

    Brezany

 

   Bojnice                               Detva

  Handlová                            Kysuce    

 

  Lovinobana                      Malinová

   Martin - Turiec                Orava

  Turiec                               Valaská Belá

Žiar nad Hronom

Rplika pouzdra na nůž - Kremnice 

 

Nože vylévané cínem vyrobené Milanem Látkou.

Foto Pavel Formánek st. - NOŽE-CZ