Nože bowie

 

J A M E S   B L A C K  -  TRAGEDIE ARKANSASKÉ KOVÁRNY

 

Nůž BOWIE (BOWIE KNIFE) a jméno JAMES ( JIM ) BOWIE jsou pojmy ‚ které zná každý ‚kdo se zajímá o nože ‚ americký Západ a americkou historii. O muži ‚ který nůž proslavil a dal mu své jméno (Jim Bowie) se ví hodně. Vyšly tisíce článků ‚ řada knih a byl hrdinou několika filmů. I když se v nich často mísí legendy se skutečností ‚ dá se říct ‚ že Bowieho život je dobře zmapován.

Co se ale ví o muži ‚ který tento legendární nůž vyrobil? Legenda říká ‚ že nůž vyrobil arkansaský nožíř JAMES BLACK podle dřevěného modelu ‚ který mu Jim Bowie předložil. Black údajně zhotovil 2 nože ‚ jeden přesně podle Jimova návrhu ‚ druhý s vlastními úpravami. Bowie prý nakonec zvolil Blackovu verzi. Potud legenda.

Ale je Black jen mytickou postavou nebo skutečně žil? Mnozí „ historici” jeho existenci popírali. Naopak amatérští nadšenci a badatelé věnovali spoustu času jejímu objasnění. Díky jim je Blackova existence nejen spolehlivě prokázána, ale z temnot času vystupuje i tragedie tohoto neobyčejného muže.

JAMES BLACK se narodil 1. května 1800 v Hackensack ve státě NEW JERSEY. Jeho matka zemřela ‚ když mu byly 4 roky. Jeho otec se krátce nato znovu oženil. S macechou se James nesnášel a ve věku 8 let utekl do Philadelphie. Brzy poté byl chycen úřady, a protože odmítl říct ‚ kde žil předtím ‚ byl podle tehdejších zvyků dán do učení. Svůj přesný věk neznal, a protože byl na svůj věk velký a statný, bylo v jeho dokladech uvedeno, že je mu 11 let. Muž, u kterého byl Black v učení byl stříbrotepec. James byl šikovný a práce mu šla od ruky. Pracoval zde až do roku 1818, kdy mu bylo oficiálně 21 let - ve skutečnosti 18. Pak se připojil k přílivu migrantů na Západ.

S řemeslníkem Jacquesem Dureauxem odjel dostavníkem do Cincinnati , kde se rozloučili. Dureaux se vydal do Saint Louis, Black parníkem po řekách Ohio a Mississippi do New Orleáns. Protože nemohl sehnat práci ve svém oboru, pracoval nějaký čas jako nádeník na přívozním člunu v Bayou Sara. Práce byla těžká a nezajímavá, proto se vrátil do New Orleánsu a přijal práci lodníka na parníku, který plul po Red River a pak se vydal do divočiny. Zde se na něj konečně usmálo štěstí - seznámil se s Elijahem Stuartem a společně se vydali do oblasti mezi řekami Arkansas a Red River. Dorazili do Fultonu na řece Red River, prošli asi 14 mil (cca 23 km) do vnitrozemí a usadili se v osadě později známé jako Washington v Hempstead County v Arkansasu - bylo to začátkem jara r. 1824.

Osada rychle rostla - ležela na Chihuahua Trail , pozdější cestě osadníků do Texasu. Stuart si zde vystavěl a provozoval hostinec, který dobře prosperoval. Black, sice bez peněz, ale velmi zručný našel práci u kováře jménem Shaw, který zde měl i obchod a zásoboval pozemní cestou celou oblast. Podle dohody měl Shaw a jeho synové obstarávat hrubou práci (kování koní, opravy vozů a zemědělského nářadí), zatímco Black se měl věnovat výhradně opravám zbraní a výrobě nožů. Taková práce zručnému Blackovi vyhovovala. Obchod prosperoval a Shaw nabídl Blackovi rovnocenné partnerství ve firmě. Se starším synem se stal Black nerozlučnými přáteli a mezi Shawovou dcerou Anne a Blackem vznikl citový vztah. Je dost nepochopitelné, proč Black zabránil mladým lidem ve sňatku. Protože v té době nemohlo být manželství uzavřeno proti zákazu rodičů, ukončil Black podnikání, vyrovnal se Shawem a odešel do divočiny s nadějí, že Shaw časem své rozhodnutí změní.

Vydal se do malé osady Rolling Fork na řece Cossatot River a západně od osady si postavil chatu. Přišli další a osada se rozrostla, proto se Black rozhodl postavit na řece hráz a vybudovat mlýn. Předpokládal, že má v pokladně osadníků od Shawa poukázku na více než roční plat, ale nebyla to pravda a Black se zadlužil. Když byla hráz a mlýn téměř hotové, přijel šerif s proklamací presidenta Andrewa Jacksona, že jsou na území indiánského teritoria, které musí okamžitě opustit......

Black byl v těžké situaci - dluh 700 dolarů byl v té době vysoká suma a Blackovi nezbylo než se vrátit ke kovářovi Shawovi. Smlouva byla nejasná a Shaw mu odmítl vyplatit jakékoli peníze, rozhořčený Black se tedy přes jeho zákaz oženil s Ann a s pomocí přátel si otevřel konkurenční kovodílnu. V Shawovi tak vzbudil téměř neuvěřitelnou nenávist….

Black byl šťastně ženatý, obchod prosperoval. V té době táhlo mnoho mužů do Texasu a dobrá zbraň - především nůž - se vyvažovala zlatem. A Black vyráběl nejen kvalitní, ale údajně velice pěkné nože….

Black získal do dílny i švagra - mladého Shawa - nicméně nikdy jej nenaučil techniky kalení a tepelného zpracování oceli. Čepele byly po zakalení testovány řezáním do tvrdého dřeva hikory. Nože byly často bohatě zdobeny stříbrem, výjimečně i zlatem. Cena se pohybovala od 5 do 50 dolarů. I ty nejlevnější nože byly vysoce kvalitní . Blackova pověst vynikajícího řemeslníka se šířila široko daleko a zakázky se jen hrnuly…

JAMES BOWIE přijel po Chihuahua Trail začátkem prosince 1830. Právě obdržel od mexické vlády dokumenty o občanství státu Coahuila (Coahuila a Texas náležely tehdy k Mexiku) a směřoval k svému bratru Rezinovi P. Bowiemu na jeho plantáž ve Walnut Hills. Zastavil se ve Washingtonu, aby se setkal s Blackem a předložil mu jako vzor pro svou objednávku model nože vyřezaný ze dřeva. Black model prostudoval a slíbil ho do 4 týdnů zhotovit. Po sjednané době předložil Black Bowiemu ne 1, ale 2 nože - ten druhý podle vlastního pozměněného návrhu. Bowie po dlouhém studiu zvolil Blackovu verzi, která měla druhé ostří po celé délce zakřivené hřbetní části. To byla Blackova inovace .....

Brzy nato si Jim nůž prakticky vyzkoušel - byl na zpáteční cestě napaden třemi zabijáky, najatými hráčem Sturdivantem , kterého Jim před časem ošklivě zranil v souboji. Žádný z útočníků nepřežil….

Jimova sláva, kterou získal po souboji ve Vidalii ještě vzrostla. Každý chtěl mít nůž „ jako je Bowieho „ později jen BOWIE NŮŽ - BOWIE KNIFE. Jméno se stalo značkou…

Black měl jako nožíř veliké úspěchy, ale jeho životní tragedie pokračovala - manželka Anne v roce 1838 zemřela a zanechala 4 děti - 3 chlapce a děvčátko. Shaw nenáviděl Blacka ještě víc a v létě 1839 přišla jeho šance, když Black těžce onemocněl, ležel sám doma a čekal na své děti - Shawova vnoučata. Shaw pronikl do domu a napadl bezmocného Blacka kyjem. Chtěl ho zabít a bezpochyby by se to povedlo, nebýt Blackova psa, který vrazil dovnitř a svého pána zachránil, nicméně Black byl vážně raněn a téměř oslepl….

Jakmile se trochu uzdravil, vydal se do Philadelphie, kde chtěl konzultovat s předními očními lékaři. Na parníku na řece Ohio se seznámil s mužem, který mu nabídl seznámení s údajně vynikajícím očním lékařem v Cincinnati. Black mu uvěřil a šarlatán ho připravil o zbytek zraku. Prakticky slepý pokračoval v cestě do Philadelphie, kde zůstal rok. Léčení bylo neúspěšné a peněz ubývalo… Na zpáteční cestě navštívil v New Orleans slavného lékaře Stona - ten mu sdělil, že není žádná naděje na získání zraku.

Po návratu domů zjistil, že ho bezcharakterní Shaw připravil o všechen majetek - Black zůstal slepý, bez domova a bez peněz….

Na Red River žili bratři Jake a John Buzzardové , kteří vzali Blacka k sobě, jeho děti adoptovali soucitní sousedé. Později, v roce 1842 se Black doslechl o zručném chirurgovi Isaacu N. Jonesovi, který právě přijel z Texasu do Washingtonu. Buzzardové Blacka na jeho žádost za Jonesem poslali. Ten ho vyšetřil a řekl, že je určitá, byť nevelká šance na částečné vyléčení pravého oka. Podmínkou bylo zůstat ve Washingtonu, být denně léčen a kontrolován. Zdrcený Black mu vylíčil svou situaci. Soucitný Jones mu nabídl, že může žít s jeho rodinou….

Přes veškerou Jonesovu snahu nebylo léčení úspěšné, ale šlechetný Jones Blackovi nabídl, že u něj může žít až do své smrti. Black vděčně přijal .....

Poslední roky Blackova života líčí ve svých pamětech doktorův syn, pozdější guvernér D. Webster Jones. Líčí Blacka jako moudrého, laskavého a všemi respektovaného muže. Ten se chtěl Jonesově rodině odvděčit a prozradit jim technologii výroby a zejména kalení svých nožů. V roce 1870 chtěl své znalosti sepsat, ale léta a zranění hlavy vykonaly svoje. Black si na svá tajemství nedokázal vzpomenout. Velmi se tím trápil a jeho zdravotní a psychický stav se rychle horšil. Dva roky poté (1872) zemřel .....

Neoznačený hrob Jamese Blacka je na starém hřbitově na severním okraji Washingtonu ve státě Arkansas. Hřbitov se od 19. století nepoužívá, kříže byly dřevěné…. Dnes už místo posledního Blackova odpočinku není známo….

Blackova kovárna ve stejném městě byla před léty pietně obnovena a je součástí amerického kulturního dědictví…

 

LUBOMÍR KOČÍ - DAVY

 

Použité prameny :

RAYMOND W. THORP : BOWIE  KNIFE

a americké ročenky KNIVES, americké nožířské časopisy (KLADE , KNIFE ILUSTRATED, TACTICAL KNIVES a další)