Chladné zbraně ČR

Svého času se mi při návštěvě Mikovu, s určitým časovým odstupem, dostaly do ruky prototypy generálských pobočných chladných zbraní. 

První byla pro VSČR - Vězeňskou službu České republiky a následně pro PČR - Policii České republiky. Později jsem z Mikovu získal následující fotografie.

 

ŠAVLE 

Vězeňská služby České republiky - VSČR

Generální ředitel Vězeňské služby ČR genmjr. PhDr. Luďk Kula si nechal vyrobit v MIKOVu "šavli". Pokud je mi známo, jednalo se o osobní aktivitu,  dnes již pana Kuly.

Bližší, veřejně známe informace, které jsem doposud získal jsou vybrány z následující části článku, převzatého z: https://zpravy.idnes.cz/vezenska-sluzba-promrhala-miliony-za-safari-uniformy-pfu-/domaci.aspx?c=A070506_212016_domaci_zra

 

... Při jiném nákupu Kula myslel spíš na sebe než na podřízené. Loni na jaře, kdy byl povýšen na generála, si pořídil pozlacenou generálskou šavli.

Když se ho MF DNES na zbraň, která má rukojeť potaženou rejnočí kůží, minulý týden dotazovala, nejprve řekl, že ani neví, kolik stála. Pak se rozpomněl. "Cena byla asi čtyřicet tisíc korun a vše zaplatili sponzoři," řekl. Na jména sponzorů si však nevzpomněl.

Otázka je, co se zbraní bude, až Kula někdy v budoucnu ve funkci skončí. On sám tvrdí, že šavle zůstane v majetku Vězeňské služby. "Zakládáme tím tradici, která ve vězeňství byla už za první republiky, pak byla ale přerušena. Ta zbraň proto zůstane v našem muzeu," dodal.

Jenže v muzeu už jedna generálská šavle je – kopie, kterou si nechalo vedení věznic vyrobit spolu s originálem. "Replika se bude používat jako užitný vzor pro případ, že budeme potřebovat vyrobit šavle pro další generály," řekl Karel Jahoda, šéf odboru logistiky Vězeňské služby.

"Kopie zůstává v majetku Vězeňské služby. V případě originálu to ale tak nebude, ten by nám nezůstal. Alespoň si to tedy myslím," dodal.

Autor: Jan Vaca

Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/vezenska-sluzba-promrhala-miliony-za-safari-uniformy-pfu-/domaci.aspx?c=A070506_212016_domaci_zra

 
 

KORD 

Policie České republiky - PČR

 

Kord Policie ČR

Kord je čestným věcným darem policie. Kord udělený policistovi je kázeňskou odměnou a uděluje se

a) policejnímu prezidentovi,
b) policistovi v generálské hodnosti.

Kord lze udělit
a) policistovi ve služební hodnosti vrchní rada nebo vrchní státní rada, pokud je
zařazen na služební místo náměstka policejního prezidenta, ředitele (zástupce
ředitele) nebo vedoucího (zástupce vedoucího) organizačního článku Policejního
prezidia České republiky nebo ředitele (zástupce ředitele) útvaru policie, jestliže
jeho služební poměr
1. trval alespoň 30 let a
2. končí z důvodu dosažení stanoveného věku, propuštěním ze zdravotních důvodů, nebo propuštěním na vlastní žádost,
b) výjimečně policistovi za zvlášť mimořádné zásluhy o policii,
c) významnému pracovníkovi zahraničního bezpečnostního sboru za zvlášť mimořádné zásluhy o policii.

Popis
Kord se skládá z čepele, jílce a pochvy. Čepel je rovná o délce 840 mm a šířce 19 až 20 mm s oboustranným výbrusem a jednostranným ostřím; je zhotovena z nerezové oceli klínového průřezu; ostří je nebroušeno. Čepel je značena pořadovým číslem kusu a značkou výrobce. Jílec se skládá z koše a rukojeti. Rukojeť je potažena kůží z rejnoka černé barvy a šestkrát
obtočena dvakrát splétaným drátkem, hřbet rukojeti je z poniklované oceli po stranách s polokruhovými výstupky se symbolem policie, nebo s vyobrazením českého lva, je zakončen hlavicí, která je zdobena od středu vycházejícími svislými řadami kuliček. Koš je tvarově shodný s košem kordu vz. 31 pro úředníky policie, je vyroben z niklované mosazi, se třemi úponky; koš i jednotlivé úponky jsou zdobeny lipovými listy. Pochva je z ocelového plechu, leskle niklovaná, v horní části je opatřena objímkou o délce 150 mm, která je z přední strany opatřena velkým státním znakem České republiky, který je umístěn mezi dvěma řadami kuliček; pod spodní řadou je svislá řada lipových listů; na zadní straně objímky jsou dvě vodorovná ouška pro zavěšení; spodní objímka má dvě řady kuliček, mezi kterými je perlení;
spodní část objímky je opatřena ostruhou. Součástí Kordu je doklad o jeho udělení se jménem, příjmením, zkratkou hodnostního označení nebo hodnosti a akademickými či jinými obdobnými tituly osoby, jíž byl Kord udělen, s pořadovým číslem Kordu a podpisem toho, kdo Kord udělil. 

Převzato z: https://forum.valka.cz/topic/view/94931/Kord-Policie-CR