FF, Franz Frenzel, Mikulášovice, Nixdorf,  PATENT FRENIX, Patent NIXAL, SOLIDUS        

Aktualizováno 20.11.2020

Továrnu na nože založil v Mikulášovicích, tehdy v Nixdorfu, v roce 1870 Franz Frenzel. Její název byl Messrfabrik Franz Frenzel. 

Mikuláš Pernitzky ve své knize Nože a nožíři v Československu

o firmě uvádí: “Z prvu skromná továrnička se rychle rozrostla v úspěšný podnik a v roce 1903 ji F. Frenzel převedl na veřejnou obchodní společnost. V tomto roce byla také továrna přejmenována na Frenixwerk Franz Frenzel Messerfabrik. A začala se používat slovní ochranná známka FRENIX.

Dne 28. 6. 1945 byla na továrnu uvalena národní správa a národním správcem se stal nožíř Jiří Bubela ze Vsetína, který v této funkci setrval do 15. 11. 1947, kdy byl novým národním správcem jmenován František Francl. V letech 1945 – 1947 měla továrna český název František Frenzel , závody Frenix, továrna na nože, Mikulášovice – národní správa.

Od 24. 11. 1947 byla továrna pod národní správu firmy Sandrik, spojené závody pro výrobu stříbrného a kovového zboží, národní podnik se sídlem v Bratislavě.

Dne 14. 6. 1948 byla národní správa zrušena a továrna zařazena do národního podniku Sandrik, podle prezidentského dekretu tak bylo učiněno se zpětnou platností od 1. 1. 1947.

Továrna Franze Frenzela měla v porovnání se současnými nožířskými firmami neuvěřitelně široký výrobní program. Vyráběla stovky typů nožů a každý typ v několika druzích provedení. Vyráběla stovky tisíc levných nožů určených na prodej o poutích, kvalitní lovecké nože, dýky, nože pro řemeslníky i reklamní nože.

Blízkými příbuznými Franze Frenzela byla rodina Grohmannova a od roku 1903, kdy se firma Franze Frenzela stala veřejnou obchodní společností, podíly v ní drželi Franz Frenzel, Franz Grohmann a Alfreeed Rosche. V roce 1918 zemřel F. Grohmann a jeho podíl ve firmě převzali jeho blízcí příbuzní Johan Grohmann, Matylda Grohmannová a Magdaléna Grohmannová.

Posledními majiteli továrny byli Franz Grohmann a manželé Roscheovi (JUDr. Alfréd a Helene Rosche), kteří do konfiskace v roce 1945 drželi obchodní podíly a přímo se také podíleli na nožířské výrobě.

Po konfiskaci svého majetku emigrovali do Kanady, kde založili novou nožířskou firmu pod jménem Grohman. Jeho začátky nebyly lehké, ale pomohlo jim, že v období mezi dvěmi světovými válkami do Kanady vyváželi velké množství kvalitních nožů, s nimiž byli kanadští zákazníci velmi spokojeni, a proto a zde měli vybudované dobré obchodní kontakty.“

 [KO]komínové [DA]tabáze

koda>@komínáři.cz

Výtah z registru VCPD: 

VCPD FA ČVUT Výzkumné centrum průmyslového dědictví ...

Přestože firmu si nechal továrník Franz Frenzel zaregistrovat již roku 1870, fabrika na konci Mikulášovic byla postavena až o 22 let později, roku 1892. Byla charakteristická svým tvarem do písmene L a pracovalo zde 200 zaměstnanců, kteří vyráběli jednoduché i luxusní kapesní nože, víceúčelové a lovecké nože, dýky a reklamní nože. Po smrti Franze Frenzela vedli podnik jeho potomci, kterým továrna patřila až do 2. světové války. Během ní nesla fabrika název Frenix Werke a zaměřovala se (jak jinak než) na válečnou výrobu. Po válce jej potkal stejný osud jako zbylé nožířské podniky v Mikulášovicích - byla znárodněna a stala se součástí n.p. Mikov. Ten zde však poměrně brzo výrobu ukončil a objekty sloužily pouze jako sklady a učiliště pro nožíře a nástrojáře. Po roce 1989 však Mikov objekt opustil, a ty jsou dnes v soukromých rukou. Současný majitel je převzal v bídném, avšak víceméně původním stavu a dnes je velmi pomalu a citlivě opravuje. Zajímavostí je, že vybledlý nápis "Franz Frenzel" je dodnes čitelný na jedné z budov.

O komínu:

Původní cihlový komín z roku 1892 dnes ani zdaleka nenalezneme v původním stavu, jelikož v průběhu 20. století si prošel zajímavý peripetiemi. Originální výška komína činila 24 metrů a byl tehdy nezvykle postaven bez hlavice. Tu nechala až kolem roku 1915 dostavět dcera Franze Frenzela Mathilde Grohmann a komín tak získal novou výšku 28 metrů. Od ostatních komínů v regionu se liší nezvykle vysokým (takřka až do třetiny výše) hranolovým podstavcem. Nově postavena hlavice již vzhledem k době vzniku nebyla příliš okrasná, přesto dodala komínu elegantní tvar. V této podobě se komín dochoval až do roku 2009, kdy po letech zanedbávání údržby přistoupil nový majitel k poměrně radikálnímu kroku. Vychýlení ze svislé osy, kterým komín poslední roky trpěl, se začalo stupňovat do neúnosné míry, a tak nechal komín o sedm metrů ubourat. Současný výška komína tedy činí 21 metrů a stále ho můžeme nalézt v dobrém stavu. Pouze dmychadlo by si zasloužilo nový betonový věnec, jehož usazení bylo po ubourání zcela opomenuto a vrcholová partie komína je tak ohrožena velmi rychlou degradací.

 

 Pohlednice z roku 1915

Stav v roce 2006.
Foto Pavel Formánek - NOŽE-CZ

V roce 2006 jsme do areáltovárny nebyli přítomnou osobou    vpuštěni - oukromý pozemek.

V roce 2020 pan Hrubý poskytl fotografie ze dvora a původního stavu interieru i stavu po vyklizení budovy č.p. 478.

 

 

Poštovní průvodka balíku odeslaná do Turecka z roku 1925 (První republika - Československo).

 Poskytl Burghard Czerwinski  - SRN

 

Kotva s dvěma zrcadlově položenýma F je původní značka továrny na nože  Franze Frenzla.  Ze kterého období je následující značka zatím nevíme.

 

Značka, tzv. RZM 

 

Na obrázku je pouzdro na břitvu, na kterém je nápis Frenix, ale i značka továrny Fremze Frenzla – kotva s dvěma zrcadlově položenýma F. Jedná se o dvě značky jednoho výrobce. 

Označení Frenix bylo používáno od roku 1903.                                                                                                                                                                                                                             Značka FRENIX je zcela jistě složeninou dvou zkratek FRE a NIX, přičemž FRE = Frenzel a NIX = Nixdorf.

 

Z následující značky na čepeli je patrné, že továrna byla v činnosti i mezi světovými válkami, tedy za první republiky.

Leptaná značka na čepeli vlevo a značka vyražená na rikasu. Období používání této značkynám není známo. Zcela jistě byla používána  za protektorátu.

                   

Následující čtyři fotografie zaslal Petr Vachůt. Stejný nůž vyráběla i firma Pilz působící také v Nixdorfu (Mikulášovicích), což není nic tak zvláštního. Zajímavější je, že na mosazné záštitě je vyražena stejná trojúhelníková značka DZT. Tam je uvedeno, že značka nám není známa, což je pravdou. Pan Vachůt v e-mailu napsal: "Jsem v "nožířském" bádání naprostý amatér, jen mě napadlo, jestli nejde u shodných exemplářů nožů Pilze a Frenzela o válečnou výrobu a DZT není značka Dienstzeit - tzn. označení "služební (nůž)". Je pravdou, že kdyby šlo o armádní nůž, čekal bych spíše značku Reichszeugmeisterei (RZM)."

Budeme pátrat dálNení vyloučeno, že hypotéza pana Vachůta bude potvrzena.

 

Článek ze Střeleckého magazínu č. 1 / 2002, jehož autorem je Ing. Zdeněk Faktor.  Na konci článku uvádí, že není známo, kdo je výrobcem nože, nicméně správně předpokládá, že nůž byl vyroben na území České republiky. Z výše uvedených značek je parné, že výrobcem je firma Franze Frenzela.

   

Fotografie poskytl Miroslav Sklenička.

D.R.G.M. se dá interpretovat jako Německý říšský užitný vzor.

Fotografie poskytl Petr Jašek 

D.R.G.M. se dá interpretovat jako Německý říšský užitný vzor.

                 

Nůž se na první pohled jeví jako výrobek firmy Franz Frenzel. Podle značek na rikasu byl nůž vyroben solingenskou firmou Schliefer.

Fotografie poskytl ANTIK-HOBY Bohumín

 

Nůž není opatřen značkou výrobce. Na rikasu je vyraženo pouze D.R.G.M. PATENTE. ang.

Foto Pavel Formánek - Nože-CZ

Foto Ivan Navrátilík - Noźe-CZ

Převzato z www.Knife,cz - vložil tumba 78

 

X

Zavírací nůž tvarově i typem jištění čepele je idertický s noži vyráběnými firmou Franz Frenzel a patentované jako PATENT FRENIX. Na rikasu je ale vyraženo Č.CELLER, HRAD. KRÁLOVÉ. Tady je otázkou zda byl nuž vyroben  firmou Celler, nebo byl pro ni  vyroben firmou  Franz Frenzel 

 

Zavírací nůž tvarově i typem jištění čepele je idertický s noži vyráběnými firmou Franz Frenzel a patentované jako PATENT FRENIX. Na rikasu je ale vyraženo PATENT NIXAL.  

Následujících osm obrázků poskytl p. Horvatovič   www.nixdorf.estranky.cz

Nůž s želvovinovými střenkami, vyrobený firmou Franz Frenzel,který má cca 60 želízek a v zavřeném stavu  měří přibližně 15,24 cm (6 inches).

https://svalbardrepublic.org/ebay/multi-nixdorf.htm

  Multi-blade Display Knife made in Nixdorf, Bohemia, Austria-Hungary 
         (now called Mikulasovice, Czech Republic)

Probably made by Franz Frenzel, before 1914, possibly before 1900. 
Tortoiseshell handles, about 60 blades, size approximately 6 inches long closed.

Large multi-blade Exhibition Knife, approximately 6 inches long closed, weighs 2 pounds. 
Approximately 60 blades, all different. Plus tools pocketed in the bolsters. 
Nickel silver mounts. Tortoiseshell handles.

I can find no markings on this knife, but by style and construction it was made in the town of Nixdorf, in northwestern Bohemia, in the Austro-Hungarian Empire, before World War I. 
Nixdorf was the third most important exporting cutlery center in Europe in that period, following Sheffield and Solingen. 
Since 1945 Nixdorf has been called Mikulasovice, and is now in the Czech Republic. It still has one knife factory, Mikov. 
At its peak Nixdorf had three large knife factories, about five medium sized factories, and dozens of small master shops -- each with a master cutler and his journeymen and apprentices who specialized in a few patterns.

This knife was made in such a master shop, and was probably made for the large factory of Franz Frenzel, founded 1870. Frenzel marked display knives of similar style are known.
Frenzel mainly exported to France and to the USA. Its American agent was Wiebusch & Hilger of New York City 
      (Frederick Wiebusch’s cutlery collection was bequeathed to the Smithsonian in 1928; I catalogued that collection in 1974). 

Offered AS IS. This knife has suffered neglect, through a century of wars and revolutions. 
The tortoiseshell is cracked in several places, and its natural lamina (layers) are showing. 
The blades are tarnished and discolored, with some surface rust. But much of their original polish remains. 
A few hours careful work with soft cloths and USP mineral oil would improve its appearance considerably. I am not that patient.

The spring action of the blades is light, as made, allowing all the blades to be opened and positioned as you like, without damaging the knife (and with only moderate risk to your fingers).

The OPEN pictures of the knife are photos taken by the consignor, using flash, which exaggerates the neglect. 
I did not attempt to re-photograph it open. 
The CLOSED pictures are scans that I made. They are enlarged 2x and 3x, but otherwise show the knife as it is.

Guaranteed to be as shown. All Sales Final -- refund only if item is not substantially as presented. 
Please email me with any questions BEFORE bidding. LOOK AT THE PICTURES. 

Značně poškozený zavírací nůž vyrobený firmou Franz Frenzel. Původně měl 25 želízek vyrobených z uhlíkaté oceli. Nůž byl pravděpodobně vyroben v období mezi roky 1918 a 1939.

Tří želízkový reklamní nořík s černými střenkami. Do jedné střenky je vožen drak z alpaky a do druhé střenky je vložen alpakový nápis BÁŇSKÁ HUTNÍ. 

Fotografie Antik-Hoby Bohumín

X

 

 

Malý jednoželízkový nůž ve tvaru ptáka. Délka otevřeného nože je 126 mm, délka čepele 55 mm a délka rukojeti 61 mm. Na zobáku je napsáno GES. GESCH. - což je zkratka "Gesetzlich geschützt" čili "zákonem chráněno" (Vysvětlení od Surga).

Foto poskytl Dobroušek

Fotografie poskytl Miroslav Sklenička.

Fotografie poskytl Miroslav Sklenička.

Zavírací nůž z továrny Franze Frenzla se dvěmi želízky a střenkami z rohoviny. 

Foto Ivan Navrátilík - Nože-CZ.

Asi okolo roku 1900  -  Solidus Fein Stahl

Dvouželízkový zavírací nůž s korozivzdornými střenkami  zdobenými šikmými  drážkami.

Foto Pavel Formánek - Nože-CZ

Dvouželízkový zavírací nůž s korozivzdornými střenkami  zdobenými podélnými drážkami.

Foto Ivan Navrátilík - Nože-CZ

Dvouželízkový zavírací nůž s plastovými střenkami.

Foto Ivan Navrátilík - Nože-CZ.

Tříželízkový zavírací nůž s plastovými střenkami. Zavřený měří 9 cm  a s otevřenou větší čepelí pak 16 cm.

Fotografii poskytl  Michal Bohuš   

Dvouželízkový zavírací nůž se střenkami z umělé perleti.

Foto Ivan Navrátilík - Nože-CZ.

 

Dvouželízkový zavírací nůž. Foto Leoš Černý

Fotografie poskytl ANTIK-HOBY Bohumín

Fotografie poskytl ANTIK-HOBY Bohumín

Tříželízkový zavírací nůž s kováním z alpaky.

Fotografie poskytl  ANTIK-HOBY Bohumín 

Převzato z AAukra

Fotografie poskytl  ANTIK-HOBY Bohumín 

 

Fotografie poskytl ANTIK-HOBY Bohumín

Jednoželízkový zavírací nůž s dřevěnými střenkami. Fotografii poskytl pan  Ivan  Zavadil.

Cestovní jídelní příbor.

Cestovní jídelní příbor.

Zavírací nůž který byl součástí cestovního jídelního příboru.

Foto Ivan Navrátilík - Nože-CZ

 

Zavírací nůž se šesti želízky. Na rikasu velké čepele je ražená značka  výrobce. Na vlastní čepeli je elektroabrasivně leptaná značka, kde v kruhu je stejná značka jako na rikasu a nad ní je do půlkruhu nadpis FRENIX. Zlevé srany od kruhu je pak vyléptáno ARMMEE a zprava MODEL, tedy armádní model.  Zdruhe strany je stejnou tecnologii vytvořený nadpis ROSTFREI, tedy korozivzdorná ocel. Střenky jsou z plastové napodobeniny parohu. V zavřeném stavu má nůž délku cca 10 cm.

Fotografie poskytl Jiří Vrabec DiS.

Služební dýka SA, model 1939 – 1942 (pozdní varianta). Sturm-Abteilung - úderné oddíly byly polovojenské formace nechvalně známé nacistické strany NSDAP. RZM M7/116 (velmi vzácná RZM), říká, že dýka byla vyrobena firmou Frenzel Franz FRENIXWERK v dnešních Mikulášovicích.

Na čepeli dýky dlouhé 375 mmmm je nápis Alles für Deutschland - Vše pro Německo

V dřevěné rukojeti je vložen smaltovaným znake SA. Pochva je je ocelová.

Převzato z:

Ddýka SA  nabízená na Aukru dražitelem DW-DW (1480)

Tříželízkový zavírací nůž. Velká čepel měří 55 mm. Staženo z Aukra, foto Avantgarde.

Pětiželízkový zavírací nůž s kováním z alpaky a značkou továrny na jedné  střence.

Foto Ivan Navrátilík - Nože-CZ. 

 

Dvouzkový zavírací nůž z uhlíkové oceli. Střenky jsou ze zeleného a bílého plastu s vloženými zvlněnými proužky z bíleho kovu-nejpíše alpaka.

Foto poskytl Václav Poustecký.

Zavírací nůž s jedenácti želízky a parohovcými střenkami. Foto z  Aukra- autor JVLA

Franz Frenzewl-SOLIDUS - dvouželízkový zavírací nůž s kjováním z alpaky.     

Převzato z Aukro

Nůž s pevnou čepelí  z továrny Franze Frenzala s rukojetí z umělohmotných kroužků. Jednoduchá záštita je z mosazi a je zakončen hruškou z hliníkové slitiny, Nůž je vyroben po roce °1918.

Foto Ivan Navrátilík - Nože-CZ.

 

Nůž s pevnou čepelí z továrny Franze Frenzala s rukojetí z koýených kroužků. Jednoduchá záštita je z mosazi a je zakončen hruškou z hliníkové slitiny, Nůž je vyroben po roce °1918.

Foto Peter Stopka

Loecký nůž s pevnou, jednostraně broušenou čepelí (zavazák) z továrny Franze Frenzala. s rukojetí z parohu a ocelovou esovitou oboustranou záštitou. 

Foto Ivan Navrátilík - Nože-CZ.