Jan Meixner

Aktualozováno 17.1.2018

Je otázkou, zda Jan Meixner byl výrobce nožířského zboží či pouze prodejce. Možná se časem najdou materiály, které doloží, kde je pravda.  

Některé břitvy jsou sice značeny jeho jménem a značkou znázorňující rybu, ale značka či jméno na břitvě, však není důkazem, že je to jeho výrobek a to proto, že za I. republiky bylo zcela běžné, že při odběru většího množství břitev od výrobce ze Solingenu, tento je na žádost odběratele označil dle požadavku odběratele. Nakonec na titulní straně katalogu je napsáno: Hlavní sklad solingenské továrny na ocelové zboží „Ryba“. Katalog je patrně z I. republiky, neboť je psán česky a ceny jsou uvedeny v Kč.

Mikuláš Pernitzky ve své knize „Nože a nožíři v Československu“ uvádí: 

„Některé Meixnerovy břitvy jsou uloženy v papírových krabičkách s natištěným nápisem:

Jan Meixner

Mikulášovice

Kolozsvár   Klausenburg

A proto lze předpokládat, že v určitém období, zřejmě mezi světovými válkami, měl J. Meixner  filiálku v Maďarsku.

I když se zde vyráběly i zavírací nože, zachovalo se jich do dnešní doby poměrně málo a mnoho sběratelů o jejich existenci neví.

Předpoklad pana Pernitzkého, že měla firma Meixner mezi světovými válkami filiálku v Maďarsku, je podle mne špatnou interpretací. Kolozsvár

i Klausenburg je jedno a totéž město a to Kluž (rumunsky Cluj-Napoc) v rumunském Sedmihradsku, jen Kolozsvár je maďarsky a Klausenburg německy.  Do roku 1918 patřila Kluž Uhersku, od té doby Rumunsku. Za druhé světové války byla Kluž obsazena Maďarskem a od roku 1947 patří opět Rumunsku. Mimo to dle mého soudu se nejspíš nejednalo o filiálku ve smyslu výrobním, ale spíš jako místo obchodního zastoupení.

Fotografie poskytl Miroslav Sklenička.

V posledním odstavci pan Pernitzký uvádí, že firma J. Mexnera vyráběla i kapesní nože. Pravdou je, že sporadicky se lze setkat i se zavíracími noži s označením Meixner a značkou. Nelze ovšem vyloučit, že to s noži bylo obdobné jako s břitvami i když pokud vím, to nebyla v případě nožů běžná praxe.

Lze předpokládat, že pokud by firma J. Meixner v Mikulášovicích produkovala nože, jednalo se o velmi malou továrnu nebo větší dílnu. Kdyby se jednalo o většího výrobce, byla by po znárodnění převzata nad touto firmou národní správa, jako nad všemi většími výrobci nožířské zboží v Mikulášovicích.

 

Jediná značka na noži, bohužel velmi nekvalitní, kterou mám k disposici:

                        

To co je napsáno výš, již není pravda. Jeden sběratel, který nechce být jmenován poslal fotografi na které jsou tři jednoželízkové elektrikářské nože, lišící se velikostí, ale jinak velmi podobné. Jedním z nich je nůž níže. 

Jiný sběratel (jméno nedovolil zveřejnit) poslal fotografie nože s pevnou čepelí. Délka rukojeti činí 12cm a čepele pak18cm.  

Zavírací nůž se šesti želízky se střenkami pravděpodobně z rohoviny a kováním z alpaky.

Foto Ivan Navrátilík - Nože-CZ