Mikulášovice - Nixdorf

Mikulášovice (německy Nixdorf)

 je město v okrese Děčín v západní části Šluknovského výběžku. Osada se jmenovala (1446) Nickelsdorff, z toho následně vznikl Nixdorf. V průběhu 18. Století se z Mikulášovic stala významná průmyslová obec. Ačkoliv němečtí kronikáři svorně tvrdí, že původní osídlení Šluknovského výběžku je německé, svědčí místní názvy o slovanském, konkrétně pak lužickosrbském osídlení. Později byla oblast kolonizována německým obyvatelstvem, patrně z Durynska. Mikulášovice se postupně staly jednou z největších vesnic v tehdejším Rakousko-Uhersku. Prvního února 1916 byly Mikulášovice císařem Františkem Josefem I. povýšeny na město.

V roce 1938, po odtržení Sudet, byla vyhnána většina českého obyvatelstva do vnitrozemí.

V průběhu války byl zdejší průmysl přeorientován na válečnou výrobu. V továrnách pracovalo mnoho nuceně nasazených a váleční zajatci.