Dittrich Johan Eduard

V kniz e "Nože a nožíři v Československu"  od Mikuláše Pernitzkého je uvedeno: "Výrobce kapesních nožů působící 1. třetině 20. stolet ve Vilémově.Továrna zaměstnávala po 1. světovéválce 60 dělníkůa na tehdejší poměry už patřila ke středněvelkým továrnám. Celý název firmy byl: Dittrich Johan Eduard, Taschenmessererzeugung, Mikulášovice 10.".

Na následujícím korespondenčním lístku je otisk razítka ze dne 8. 4. 1919 se jménem firmy: Johan Eduard Dittrich, Messer fabrik, Nixdorf (dnes Mikulášovice). Patrně se jedná o jednu firmu. Jméno je identické a poštovní adresa je v obou případech Nixdorf. Taschenmessererzeugung lze přeložit jako výroba kapesních nožů a Messerfabrik, jako továrna na nože.