Sedlčany

Německy Seltschan.

Město se nachází v jihovýchodní části okresu Příbram a je v současnosti třetím největším městem v příbramském okresu.

První písemná zmínka o Sedlčanech pochází již z roku 1057. Od 12. století byly střediskem Středního Povltaví. Na počátku 14. století patřila tehdejší trhová ves Rožmberkům, kterým patřily i místní zlaté doly. Za vlády Karla IV. je ale museli vrátit královské komoře. V 15. století získalo město mnoho privilegií a do městského znaku rožmberskou pětilistou růži. V roce 1580 město získal známý stavitel rybníků, regent Jakub Krčín z Jelčan.

Za 2. světové války došlo ke zřízení nacistického vojenského výcvikového prostoru, a k vystěhování Sedlčanska, Sedlecka a Voticka (kde byla velká koncentrace tradičního českého obyvatelstva). 8. května 1943 byla v Sedlčanech zřízena pobočka přesídlovací kanceláře, která zajišťovala vystěhování obyvatel města. Po roce 1945 začaly vznikat průmyslové závody: Sedlčanské strojírny, Povltavské mlékárny, později BIOS, KDS, Hamiro a další.