ŽileAtky, holicí čepelky

Aktualizováno: 20.5.2018

ŽMezi výrobky KDS (Kovodružstvo Sedlčany) patřily i holicí čepelky - žiletky. Byl to poměrně široký sortiment. V občasníku „Kádesáček“ z roku 1980 jsem našel článek s tématikou čepelek z KDS. Článek napsala fundovaná osoba -  Ing. V. Kundrlík - a tak proč opisovat. Občasník vydalo ZO SSM KDS.

Fotografie čepelek nejsou součástí vloženého článku.

 

 

Žiletky - díl 4. SUFUS GOM

Vyrábělo Kovodružstvo Sedlčany s prodejní cenou 2,90 Kčs Parádní je nejen obal, ale především tvar žiletky.

Převzato z: https://www.stay-cool.cz/19/ziletky-dil-4-sufus-gom/