Bouma  Antonín, Bouma sedlčany, Nožíř Bouma

 Fotografie (asi z roku 1951) z tabla zakládajících členů KDS 

 

   Pan Antonín Bouma se narodil 1. 1. 1924 v Pavlově v okrese Ledeč.

  V roce 1938, ve svých patnácti letech, odešel do učení do Sedlčan, kde se učil nožířem u nožířského mistra, pana Viléma Rebce. Po tříletém učení složil v r. 1941 tovaryškou zkoušku.

     V témže roce byl totálně nasazen do Německa, kde díky své profesi pracoval jako specialista brusič. Vzhledem k tomu, že byl špičkou v tomto oboru, nebyl již jako totálně nasazený hlídán a mě v Německu zůstat. Podařilo ses mu však utéci a vrátit se do Sedlčan k panu Rebcovi.

     U nožířského mistra Viléma Rebce pracoval do roku 1950. V té době měl Vilém Rebec nad dvacet zaměstnanců a díky změnám v národním hospodářství mohl volit ze dvou možností – znárodnění nebo založení družstva a členství v něm. 27. prosince 1950 bylo založeno družstvo KDS Sedlčany a Antonín Bouma byl mezi 27 zakladateli. V KDS pracoval jako vedoucí provozu. Asistoval při zavádění nových výrobků i nových moderních zařízení a svými vědomostmi a zkušenostmi přispíval k rozkvětu družstva.

     V roce 1984 šel do důchodu, ale pracoval dál ve vývojovém středisku KDS Sedlčany až do roku 1990.

     Byl jedním z prvních živnostníků v Sedlčanech. Živnost založil 3. září roku 1992. Vyráběl převážně lovecké otevřené a zavírací nože, ale prováděl i opravy nožířského zboží. Současně učil svého syna Miroslava nožířskému řemeslu.

    Pracoval v plné síle do dubna 1999 a 20. července 1999 ve 14,00 hodin zemřel.

Zkoušení prvního vstřikovacího lisu v Kovodružstvu Sedlčany. Za lisem pan Antonín Bouma - foto KDS.

Pan Antonín Bouma ve své dílně v Sedlčanech.

 
Fotografie z pozůstalosti poskytnuté jeho synem Miroslavem. 
 
 
Katalog .

 

Nože na poslední fotografii není evidentně z dílny pana Boumy. Vstřikovaná plastová rukojeť svědčí o vazbách na KDS.

 

Tři následující nože byly zakoupeny cca v roce 1993 v dílně.
 
Foto Pavel Formánek st. - NOŽE-CZ
 
Prodlužovací nůž s mosazným přední kováním a mosaznou sklopnou záštitou,, Čepel je zhotovena z korozivzdorné oceli AK-5 (17 029), střenky pak jsou  z jeleního parohu, Mosazné tlačítko slouží k uvonění čepele před otevřením.  V otevřeném stavu je čepel zajištěna hřbetní pojistkou. Rukojeť měří 111 mm. V zavřeném stavu přečnívá čepel z rukojeti  o 57 mm. V otevřeném stavu je celková délka nože 300 mm.
 

Robusní lovecký nůž  s čepelí a pilkou se střenkami z jeleního parohu a předním kováním. Čepel vyrobená z oceli AK-5  o síle 3,4 mm je jištěna hřbetní pojistkou. Nůž je v zavřeném stavu 161 mm  a samotná čepel je dlouhá 125 mm,

Malý dvouželízkový nůž s čepelí a pilkou, se střenkami z jeleního parohu a předním mosazním kováním. Zavřený měří 100 mm, otevřený 174 mm. Čepel o tloušťce 2 mm je vyrobena z oceli AK-5.