KDS - Kovodružstvo Sedlčany - nžířské 

v

ýr50 let Kovodružstva sedlčany

Převzato z Almanachu "NOŽE 2000" vydanému u příležitosti výstavy "NO6E 2000", Příbram, Q-klub, 2000, Pavel Formánek - s použitím materiálů KDS Sedlčany z archivu autora.                            

27.prosince roku 1950 v hostinci u Karla IV. v Sedlčanech podepsali při ustavující valné hromadě členství v „Oblastním lidovém Kovodružstvu v Sedlčanech“ zaměstnanci firmy Vilém Rebec, výroba nožů v Sedlčanech a firmy Vladimír Říha, nožířství Benešov:

Bouma Antonín, Bouma Oldřich, Brož Stanislav,, Cetl Zdeněk, Dědina Johan, Dostál František, Holá Julie, Kočová Anežka, Krechler František, Lupáček Miloslav, Nechvíle Prokop, Nechvíle Vojtěch, Nechvílová Marie, Němeček Zdeněk, Novotný Jiří, Rebcová Eva, Rebec Miroslav. Rebec Vilém, Říha Jiří, Říha Vladimír ml., Říha Vladimír st., Říhová Helena, Smutný Josef, Sochůrek Miloslav, Šebor Jaroslav, Štauber Václav, Zamrazil Antonín.

Zvolili první představenstvo družstva:

Bouma Oldřich, Nechvíle Prokop, Novotný Jiří, Sochůrek Miroslav, Zamrazil Antonín

Náhradníci: Lupáčka Miloslava, Kočovou Anežku.

      Družstvo zahájilo svojí činnost 1. ledna 1951. Po svých předchůdcích převzalo výrobní programy a zásoby materiálu. Výrobní základnu tvořilo několik řemeslných dílen  s nejnutnějším zařízením pro rukodělnou výrobu. V následujících letech se  postupně rozšiřovala členská základna a v roce 1953 byla  zahájena  výstavba nových provozních objektů. V souvislosti s výstavbou nových provozních objektů a s modernizací strojního parku se zvyšoval i počet dělníků a tak v druhé polovině roku 1958 mělo družstvo již 400 členů. Nosným výrobním programem byla tehdy výroba holícich čepelek, kuchyňských nožů, desek a nožů do strojků na maso a zahradnické nůžky. V roce 1955 byla započata výstavba  hlavní výrobní haly, tehdy určené pro výrobu  holících čepelek. Jako první v naší republice začalo kovodružstvo vyrábět čepelky z nejslabší oceli síly 0,06 mm, dodávané spotřebitelům pod značkou “Perla“. Výrobní linka  na holící čepelky byla dovezena z Německé demokratické republiky.

       V letech 1957 a 1958 byla zavedena výroba nožů z páskové oceli a celý nožířský sortiment byl postupně rozšířen. Vyřešením technologie tvarovaného ostří (zoubkovitého a pilovitého) byl dán základ stále se rozšiřující výrobě planžetových nožů z nerezavějící oceli. Technici družstva vyřešili vlastní technologii podchlazování  nerezavějící oceli. Tento postup podstatně zvyšuje tvrdost a trvanlivost břitů kuchyňských nožů. Takto zpracované nože jsou prodávány pod značkou „Frosthart“.

      Po předání výroby čepelek  n.p. DIU Jevíčko, docházelo od roku 1960 k dalšímu rozšiřování sortimentu nožířských výrobků. Byla zavedena a rozšiřována výroba záděrkových a nehtových nůžek, kleští na nehty, pedikérských štipek,  nůžek na drůbež, nových druhů nožů a výroba pilníčků na nehty.

      Postupně bylo zastaralé strojní vybavení nahrazováno moderními stroji, čímž se značně zdokonalila výrobní technologie. Kapacita výroby kovacích zápustek se podstatně zvýšila zavedením elektroabrazivních hloubících  strojů. Nadále se sice používaly klasické výrobní postupy – zápustkové kování, broušení a leštění, ale pronikavou změnu prodělala výroba kuchyňských nožů zavedením nové technologie střenkování. Místo obvyklého dřeva, se začalo používat vstřikovacích lisů, ve kterých byly nože opatřovány rukojeťmi z plastické hmoty      –  polyamidu. 

      V lednu 1977 družstvo převzalo od VVÚD vývojové pracoviště, kde byla zahájena výroba lignamonu a lignamonových desek a střenek na nože.

      Postupně byla vybudována vlastní síť jedenácti prodejen a sběren, které zajišťovaly prodej výrobků, sběr údržby a oprav nožířských výrobků pro obyvatelstvo.V roce 1980 byla dokončena výstavba nové provozovny služeb v Benešově u Prahy.

      Od roku 1955 mělo kovodružstvo i vlastní učiliště zaměřené na nožířskou výrobu v Červeném Hrádku u Sedlčan. Počátkem druhé poloviny šedesátých let vybudovalo družstvo v prostoru hlavního areálu v Sedlčanech nové učiliště. V tomto učili vznikla první  česká učebnice  nožířské technologie, která byla schválena Ministerstvem školství a kultury jako učební text pro I. až III. ročník učebního oboru nožíř. Učebnici napsali mistři odborného výcviku František Blumtrit a Jan Vodvářka za lektorství dalšího mistra odborného výcviku Vojtěcha Nechvíleho. Dnes již KDS Sedlčany vlastní učiliště nemá.