Application/ Anmeldungsliste

 

N O Ž E  2016 "

XXV. international sales exhibition of  knives and cold weapons

PŘÍBRAM  

 
 
 

“NOŽE 2016“ 

PŘÍBRAM  

KULTURNÍ DŮM / KULTURHAUS / PALACE OF CULTURE

10. 9. 2016  &  11 . 9. 2016

 

Přihláška / Anmeldungsliste / Application

 

Jméno / Name / Name: ................................................................ Příjmení / Zuname / Surname: ...........................................................

Adresa / Anschrift / Adress: .....................................................................................................................................................................

Rok narození / Geburtsjahr / Year of birth: ................................   Země / Land / Country: ………………………………………………….

É: .............................................  @ mail: ...........................................  www: ......................................................

V případě, že jste prodejce, uveďte výrobce, jehož zboží budete nabízet / Im Fall, daß Sie ein Verkäufer sind, geben Sie bitte Name von Hersteller an, dessen Waren Sie anbieten werden / If you are a dealer, tell us please the producer’s name of goods, what you are going to offer:

…………………...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Členství / Mitgliedschaft / Membership :  A.N.B.C.:          ANO / JA / YES                                                     NE / NEIN / NO

                                                          

Členství v jiné nožířské organizaci  - jaké / Mitgliedschaft in anderer Messerschmiedorganisation – in welcher / Membership at other cutlery organisation – where:

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Podle účastnických podmínek se závazně přihlašuji na výstavu „ NOŽE 2016 “ a objednávám …… ks stolů na vystavování.

 

Nach den Teilnahmesbedingungen melde ich mich verbindlich zur Teilnahme an der Ausstellung „ NOŽE 2016 “ an und bestelle …… Stücke von Tischen (80 cm x 80 cm) zum Ausstellen.

 

According to registration conditions I enroll obligatory in the exbihiton „ NOŽE 2016 “ and order …… pieces of  tables (80 cm x 80 cm) for exposure.

 

 

Datum / Datum / Date:                                                             Podpis / Unterschrift / Signature:

 

Kontaktní údaje / Kontakt / Contact

„NOŽE 2016“ , Pavel Formánek, Ryneček 132, 261 01 Příbram 3, Czech Republic

                                                       mail : noze-cz@volny.cz  , www.noze-cz.cz