DRUNO Praha- lidové družsvo nožířů

Aktualizováno 15.3.2020
 
 

DRUNO - lidové družstvo nožířů Praha bylo založeno v roce, nebo těsně po roce 1950.  

Dne 1.října 1961 došlo ke sloučení s družstvem LOVĚNA Praha, čímž se stalo součástí Lověny a prakticky přestalo existovat.

Datum vzniku mi není znám. Jisté je že představenstva družstev KDS a DRUNO se snažila po několik let prosadit na Ústředním svazu výrobních družstev v Praze ( ÚSVD) souhlas ke zřízení odborného učiliště pro učební obor nožíř, které by sloužilo pro obě družstva k výuce nožířů. Po značném úsilí a mnoha intervencích předsedů obou družstev udělil ÚSVD koncem června 1955 souhlas ke zřízení učiliště v Sedlčanech. V září roku 1955 nasupili do učení učni z obou výrobních družstev, přičemž jedním ze dvou mistrů odborného výcviku byl pan František Blumtritt, uvolněný družstvem DRUNO.

 
Foto p. Sklenička
Otevřený nůž s čepelí z uhlíkaté oceli přecházející ve sopku zakončeno závitem. na které je nasazena záštita. Za záštou jsou navlečeny ozdobné kroužky a rukojeť.Vše je staženo matkou ve tvaru válečku našroubovanou na závit na konci stopky.
Foto Pavel Formánek st. - NOŽE-CZ