Chludil I. - Nože 2014

Ing Ivan CHludil - redaktor časopisu Střelecká revue
 

Ševeček Pavel

Hurník Kamil

Česká rybička

Švarc Roman - Black

HARDENIC - Mgr. art. Horniak Juraj 

Kliment Richard

Dohnal Petr a Dohnal Pet

Surdel Paweł 

Pouzar Michal

Ing. Majan Luboš 

Kislinger Miloš

Straka Jan