Přihlášky a propozice

 

Účastnické podmínky, přihláška a dodatek přihlášce jsou ke stažení na konci této stránky.

 
 

"N O Ž E 2015" Příbram

XXIV. mezinárodní prodejní výstava nožů a chladných zbraní

Účastnické podmínky

                                                                                                

1.      Výstava proběhne ve dnech 12. a 13. 9. 2015 v Kulturním domě Příbram,

       v sobotu od 8.00 do 18.00 a v neděli od 9.00 do 12.00 hod

2. Povinností každého účastníka je mít připraveny výrobky na stole každý den čtvrt hodiny před zahájením výstavy a setrvat na výstavě až do ukončení. Organizátor má právo vybírat výstavní jistotu (finanční obnos) dle svého uvážení, která bude vrácena po skončení výstavy. Při předčasném odchodu z výstavy, nebo pozdním příchodu na výstavu, tento obnos propadá ve prospěch organizátora. Při zpožděném příchodu vystavujícího na výstavu o více jak jednu hodinu, není povinností organizátora umožnit mu účast na výstavě.

3.      Minimální počet vystavovaných či prodávaných výrobků je 5 kusů.

4.      K vystavení a prodeji budou sloužit stoly, jejichž plochu je možno upravit dle potřeby.

5.      Ke každému stolu náležejí automaticky dvě židle.

6.      Pro výrobce je účastnický poplatek stanoven za jeden stůl 0,8x0,8 m:

800,- Kč za vystavení a prodej 

500,- Kč pouze za vystavení, 

500,- Kč při stánkovém prodeji (ve vlastním stánku) pod širým nebem bez ohledu na plochu.

-         při ukázce zdobení či výrobního postupu lze poskytnout jeden stůl zdarma na tuto činnost.

-         při zajišťování doprovodných programů, včetně činnosti kovárny, lze prostor venku poskytnout zdarma.

7.      Prodej cizích výrobků na stolech výrobců je možný pouze za zvlášť dohodnutých podmínek.

8.      Prodejci se mohou výstavy zúčastnit jen vyjímečně, na základě výběru organizátora, přičemž přednost mají výhradní prodejci, dovozci. Účastnický poplatek je stanovován individuelně, činí však nejméně 900,- Kč za jeden stůl 0,8 x 0,8 m.

 

9.      Reklamní materiály je možné umístit pouze se souhlasem pořadatele výstavy za smluvní cenu.

10.   Účastníci ze zahraničí mohou na požádání účastnický poplatek uhradit až na místě.

11.   Po dobu výstavy odpovídá každý účastník výstavy „NOŽE 2015“ za svoje exponáty i svůj ostatní majetek a je povinen se řídit platnými zákony ČR.

12.   Vystavené zboží musí být viditelně označené cenovkou, případně jako neprodejné či prodáno.

13.   Vystavující dává souhlas, aby fotografie pořízené pořadatelem výstavy  či poskytnuté pořadateli výstavy byly  bez omezení použity dle potřeby pořadatele výstavy.

14.   Vedle vystavení a prodeje řemeslně vyráběných nožů, chladných zbraní a zbroje a továrně vyráběných nožů, chladných zbraní a zbroje je možné prodávat a vystavovat materiál a polotovary, nástroje a nářadí potřebné k výrobě, kožené doplňky, videokazety, CD, DVD, časopisy i literaturu, umělecké a jiné předměty související obsahově s tématem výstavy včetně starožitných a sběratelských exemplářů. 

15.   Uzávěrka přihlášek je ke dni 30. 6. 2015. Pozdější přihlášení je možné po dohodě s organizátorem, přičemž nejsou zaručeny stejné podmínky jako při přihlášení do stanoveného termínu.

Kontakt: Pavel Formánek, NOŽE 2015, Ryneček 132,

      261 01 Příbram 3, Česká republika

     Tel.: 311 214 194, mobil: 604207224, 603867112

   E-mail : noze-cz@volny.czwww.noze-cz.

Číslo účtu: 2240485309/0800, u České spořitelny a.s., pobočka Příbram

 

 

Informace o výstavě pro vystavující 2015 (1).doc (91136)
Přihláška 2015 (1).doc (43008)
ÚČAST.PODM.-CZ-2015 (1).doc (39936)