Frenzel Franz              

Aktualizováno 6.4.2017

Továrnu na nože založil v Mikulášovicích, tehdy v Nixdorfu, v roce 1870 Franz Frenzel. Její název byl Messrfabrik Franz Frenzel. 

Mikuláš Pernitzky ve své knize Nože a nožíři v Československu

o firmě uvádí: “Z prvu skromná továrnička se rychle rozrostla v úspěšný podnik a v roce 1903 ji F. Frenzel převedl na veřejnou obchodní společnost. V tomto roce byla také továrna přejmenována na Frenixwerk Franz Frenzel Messerfabrik. A začala se používat slovní ochranná známka FRENIX.

Dne 28. 6. 1945 byla na továrnu uvalena národní správa a národním správcem se stal nožíř Jiří Bubela ze Vsetína, který v této funkci setrval do 15. 11. 1947, kdy byl novým národním správcem jmenován František Francl. V letech 1945 – 1947 měla továrna český název František Frenzel , závody Frenix, továrna na nože, Mikulášovice – národní správa.

Od 24. 11. 1947 byla továrna pod národní správu firmy Sandrik, spojené závody pro výrobu stříbrného a kovového zboží, národní podnik se sídlem v Bratislavě.

Dne 14. 6. 1948 byla národní správa zrušena a továrna zařazena do národního podniku Sandrik, podle prezidentského dekretu tak bylo učiněno se zpětnou platností od 1. 1. 1947.

Továrna Franze Frenzela měla v porovnání se současnými nožířskými firmami neuvěřitelně široký výrobní program. Vyráběla stovky typů nožů a každý typ v několika druzích provedení. Vyráběla stovky tisíc levných nožů určených na prodej o poutích, kvalitní lovecké nože, dýky, nože pro řemeslníky i reklamní nože.

Blízkými příbuznými Franze Frenzela byla rodina Grohmannova a od roku 1903, kdy se firma Franze Frenzela stala veřejnou obchodní společností, podíly v ní drželi Franz Frenzel, Franz Grohmann a Alfreeed Rosche. V roce 1918 zemřel F. Grohmann a jeho podíl ve firmě převzali jeho blízcí příbuzní Johan Grohmann, Matylda Grohmannová a Magdaléna Grohmannová.

Posledními majiteli továrny byli Franz Grohmann a manželé Roscheovi (JUDr. Alfréd a Helene Rosche), kteří do konfiskace v roce 1945 drželi obchodní podíly a přímo se také podíleli na nožířské výrobě.

Po konfiskaci svého majetku emigrovali do Kanady, kde založili novou nožířskou firmu pod jménem Grohman. Jeho začátky nebyly lehké, ale pomohlo jim, že v období mezi dvěmi světovými válkami do Kanady vyváželi velké množství kvalitních nožů, s nimiž byli kanadští zákazníci velmi spokojeni, a proto a proto zde měli vybudované dobré obchodní kontakty.“

 

 Pohlednice z roku 1915

 

Kotva s dvěma zrcadlově položenýma F je původní značka továrny na nože  Franze Frenzla.  Ze kterého období je následující značka zatím nevíme.

Značka, tzv. RZM 

 

Na obrázku je pouzdro na břitvu, na kterém je nápis Frenix, ale i značka továrny Fremze Frenzla – kotva s dvěma zrcadlově položenýma F. Jedná se o dvě značky jednoho výrobce. 

Označení Frenix bylo používáno od roku 1903.                                                                                                                                                                                                                             Značka FRENIX je zcela jistě složeninou dvou zkratek FRE a NIX, přičemž FRE = Frenzel a NIX = Nixdorf.

 

Z následující značky na čepeli je patrné, že továrna byla v činnosti i mezi světovými válkami, tedy za první republiky.

 

Leptaná značka na čepeli vlevo a značka vyražená na rikasu. Období používání této značkynám není známo.

                   

Následující čtyři fotografie zaslal Petr Vachůt. Stejný nůž vyráběla i firma Pilz působící také v Nixdorfu (Mikulášovicích), což není nic tak zvláštního. Zajímavější je, že na mosazné záštitě je vyražena stejná trojúhelníková značka DZT. Tam je uvedeno, že značka nám není známa, což je pravdou. Pan Vachůt v e-mailu napsal: "Jsem v "nožířském" bádání naprostý amatér, jen mě napadlo, jestli nejde u shodných exemplářů nožů Pilze a Frenzela o válečnou výrobu a DZT není značka Dienstzeit - tzn. označení "služební (nůž)". Je pravdou, že kdyby šlo o armádní nůž, čekal bych spíše značku Reichszeugmeisterei (RZM)."

Budeme pátrat dálNení vyloučeno, že hypotéza pana Vachůta bude potvrzena.

 

Článek ze Střeleckého magazínu č. 1 / 2002, jehož autorem je Ing. Zdeněk Faktor.  Na konci článku uvádí, že není známo, kdo je výrobcem nože, nicméně správně předpokládá, že nůž byl vyroben na území České republiky. Z výše uvedených značek je parné, že výrobcem je firma Franze Frenzela.

   

Fotografie poskytl Miroslav Sklenička.

                 

Převzato z www.Knife,cz - vložil tumba 78

 

X

 

Zavírací nůž tvarově i typem jištění čepele je idertický s noži vyráběnými firmou Franz Frenzel a patentované jako PATENT FRENIX. Na rikasu je ale vyraženo Č.CELLER, HRAD. KRÁLOVÉ. Tady je otázkou zda byl nuž vyroben  firmou Celler, nebo byl pro ni  vyroben firmou  Franz Frenzel 

 

Zavírací nůž tvarově i typem jištění čepele je idertický s noži vyráběnými firmou Franz Frenzel a patentované jako PATENT FRNIX. Na rikasu je ale vyraženo PATENT NIXAL.  

 

Následujících osm obrázků poskytl p. Horvatovič   www.nixdorf.estranky.cz

 

Nůž s želvovinovými střenkami, vyrobený firmou Franz Frenzel,který má

cca 60 želízek a v zavřeném stavu  měří přibližně 15,24 cm (6 inches).

Značně poškozený zavírací nůž vyrobený firmou Franz Frenzel. Původně měl 25 želízek vyrobených z uhlíkaté oceli. Nůž byl pravděpodobně vyroben v období mezi roky 1918 a 1939.

Fotografie poskytl Miroslav Sklenička.

Fotografie poskytl Miroslav Sklenička.

Fotografie poskytl Miroslav Sklenička.

Asi okolo roku 1900  -  Solidus Fein Stahl

Jednoželízkový zavírací nůž s dřevěnými střenkami. Fotografii poskytl pan  Ivan  Zavadil.

Cestovní jídelní příbor.

Zavírací nůž se šesti želízky. Na rikasu velké čepele je ražená značka  výrobce. Na vlastní čepeli je elektroabrasivně leptaná značka, kde v kruhu je stejná značka jako na rikasu a nad ní je do půlkruhu nadpis FRENIX. Zlevé srany od kruhu je pak vyléptáno ARMMEE a zprava MODEL, tedy armádní model.  Zdruhe strany je stejnou tecnologii vytvořený nadpis ROSTFREI, tedy korozivzdorná ocel. Střenky jsou z plastové napodobeniny parohu. V zavřeném stavu má nůž délku cca 10 cm.

Fotografie poskytl Jiří Vrabec DiS.

Služební dýka SA, model 1939 – 1942 (pozdní varianta). Sturm-Abteilung - úderné oddíly byly polovojenské formace nechvalně známé nacistické strany NSDAP. RZM M7/116 (velmi vzácná RZM), říká, že dýka byla vyrobena firmou Frenzel Franz FRENIXWERK v dnešních Mikulášovicích.

Na čepeli dýky dlouhé 375 mmmm je nápis Alles für Deutschland - Vše pro Německo

V dřevěné rukojeti je vložen smaltovaným znake SA. Pochva je je ocelová.

Převzato z:

Tříželízkový zavírací nůž. Vewlká čepel měří 55 mm. Staženo z Aukra, foto Avantgarde.