Příprava výstavy NOŽE 2013

Velké poutače máme povoleno umístit ve městě dva měsíce před výstavou. Jsou umístěny na nejvíce frekventovaných místech.

Vítr ukázal co umí. Nyní budeme muset ukázat co umíme my.

Opraveno.

Tady zapracoval vandal.

A je to opraveno.

 Příprava výstavy začíná finišovat a tak je třeba probrat organizační záležitosti, podělit se o úkoly, ale také je třeba připravit menší poutače,  které máme povoleno rozmístit po městě. Za tím účelem předseda svolal pracovní poradu a brigádu. Horké dny přímo vybízely využít stín stromů na předsedově zahrádce.

Porada se díky diskusi trocu protáhla a plynule přešla do druhé večeře. S přibývající tmou se příjemně ochladilo a nealkoholické pivo nahradilo pivo alkoholické a víno.

Hotel Zahrádka.

Ráno v šest hodin se na slunci nedá spát. Ve stínu je brzo 34 oC a tak po snídani a ranní kávě začínáme pracovat. Hlavním úkolem je staré plakáty sundat, sololitové desky znovu natřít a pak nalepit nové plakáty.

Fotografování nových přírůstků do sbírky. Fotografie obohatí virtuální muzeum na těchto stránkách.

Úkol byl splněn a tak se postupně po městě objevují poutače. Tento je na Náměstí T-G-M. ve staré Příbrami.

To není plakát v lese, ale u cesty z parkoviště na Svatou Horu.